خروج غیرنظامیان از غوطه‌شرقی از طریق گذرگاه‌های امن ارتش سوریه | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

خروج غیرنظامیان از غوطه‌شرقی از طریق گذرگاه‌های امن ارتش سوریه

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری تسنیم ... یادداشت خبری

برگزیده: خروج غیرنظامیان از غوطه‌شرقی از طریق گذرگاه‌های امن ارتش سوریه

غیرنظامیان سوریه در حال خروج از غوطه شرقی از طریق گذرگاه‌های امن ایجاد شده توسط ارتش سوریه هستند.

مشاهده متن کامل خبر