چهارشنبه‌های آخر زمستان در فرهنگ آذربایجان | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

چهارشنبه‌های آخر زمستان در فرهنگ آذربایجان

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: چهارشنبه‌های آخر زمستان در فرهنگ آذربایجان

هفته نامه کوشش در جدیدترین شماره خود مقاله ای درباره چهارشنبه های فصل زمستان بر طبق فرهنگ آذربایجان را به قلم 'حسین واحدی' منتشر کرده است.


مشاهده متن کامل خبر