دله آلی مشکلی برای تاتنهام ایجاد نمی‌کند! | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

دله آلی مشکلی برای تاتنهام ایجاد نمی‌کند!

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: دله آلی مشکلی برای تاتنهام ایجاد نمی‌کند!

در عین حال که جرمین جناس معتقد است هری کین برای یک یا دو فصل دیگر در تاتنهام به کارش ادامه خواهد داد، باور دارد فروش دله آلی مشکل خاصی برای اسپرز ایجاد نخواهد کرد.

مشاهده متن کامل خبر