گاز رسانی ۱۵۱ روستای مازندران تا پایان سال آینده/مصرف سالانه حدود شش میلیارد متر مکعب گاز در کشور | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

گاز رسانی ۱۵۱ روستای مازندران تا پایان سال آینده/مصرف سالانه حدود شش میلیارد متر مکعب گاز در کشور

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: گاز رسانی ۱۵۱ روستای مازندران تا پایان سال آینده/مصرف سالانه حدود شش میلیارد متر مکعب گاز در کشور

مشاور وزیر نفت گفت: ۱۵۱ روستای مازندران تا پایان سال آینده به شبکه گاز می پیوندند.

مشاهده متن کامل خبر