دستگاه های دولتی مکلف به اجرای منشور حقوق شهروندی هستند | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

دستگاه های دولتی مکلف به اجرای منشور حقوق شهروندی هستند

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: دستگاه های دولتی مکلف به اجرای منشور حقوق شهروندی هستند

استاندار خوزستان گفت: دستگاه های دولتی مکلف به اجرای منشور حقوق شهروندی هستند.

مشاهده متن کامل خبر