برگزاری اولین دوره مدرسۀ آشکارسازی، دزیمتری و حفاظ سازی پرتوی با حضور دانشمندان اتحادیۀ اروپا | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

برگزاری اولین دوره مدرسۀ آشکارسازی، دزیمتری و حفاظ سازی پرتوی با حضور دانشمندان اتحادیۀ اروپا

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: برگزاری اولین دوره مدرسۀ آشکارسازی، دزیمتری و حفاظ سازی پرتوی با حضور دانشمندان اتحادیۀ اروپا

تهران - ایرنا-اولین دوره مدرسۀ آشکارسازی ذرات، دزیمتری و حفاظ سازی پرتوی که از هفتم بهمن ماه در محل سازمان انرژی اتمی آغاز شده و با دوره فشرده دو روزه دنبال میگردد، با حضور متخصصین و دانشمندان هسته ای، مسئولین سازمان انرژی اتمی بهمراه دانشمندانی از مراکز تحقیقات هسته ای اتحادیۀ اروپا در محل این سازمان به کار خود ادامه می دهد.


مشاهده متن کامل خبر