تبریز| آشنا کردن دانش آموزان با فرهنگ کار و تلاش از اهداف طرح هجرت است | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

تبریز| آشنا کردن دانش آموزان با فرهنگ کار و تلاش از اهداف طرح هجرت است

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری تسنیم ... یادداشت خبری

برگزیده: تبریز| آشنا کردن دانش آموزان با فرهنگ کار و تلاش از اهداف طرح هجرت است

فرمانده سپاه عاشورا گفت:در طرح هجرت هدف ما آشنا کردن دانش آموزان با فرهنگ کار وتلاش بوده و با این کار درصدد ایجاد ارتباط بین حیطه دانشی با حیطه کارآفرینی هستیم.

مشاهده متن کامل خبر