اعتصاب غذای رهبر سابق شاخه زنان حزب دموکراتیک خلق های ترکیه در زندان | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

اعتصاب غذای رهبر سابق شاخه زنان حزب دموکراتیک خلق های ترکیه در زندان

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: اعتصاب غذای رهبر سابق شاخه زنان حزب دموکراتیک خلق های ترکیه در زندان

آنکاراـ ایرناـ روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه اعلام کرد که سرپیل کمال بای رهبر سابق شاخه زنان و عضو کنونی شورای مرکزی حزب دموکراتیک خلق های ترکیه که 2 روز پیش بازداشت و روانه حبس شد، در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.


مشاهده متن کامل خبر