ایلام| "استاندارد" کلید ورود به بازارهای ج  | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

ایلام| "استاندارد" کلید ورود به بازارهای ج 

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری تسنیم ... یادداشت خبری

برگزیده: ایلام| "استاندارد" کلید ورود به بازارهای ج 

مدیرکل استاندارد استان گفت: تولید و ارائه خدمات بدون توجه به کیفیت و استاندارد، برای اقتصاد کشور آسیب جدی است و بایستی با ارائه راه‌حل‌های کاربردی، اقتصادی پویا را در کشور و استان ایجاد کرد.

مشاهده متن کامل خبر