بررسی اجرانشدن سند مهندسی فرهنگی کشور در کنفرانس سیاست گذاری عمومی در قم | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

بررسی اجرانشدن سند مهندسی فرهنگی کشور در کنفرانس سیاست گذاری عمومی در قم

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: بررسی اجرانشدن سند مهندسی فرهنگی کشور در کنفرانس سیاست گذاری عمومی در قم

قم - ایرنا - کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی، روز پنجشنبه با ارائه مقاله های منتخب و برگزاری پنل های تخصصی علمی، در خصوص چرایی اجرا نشدن سند مهندسی فرهنگی کشور، در سالن همایش های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد.


مشاهده متن کامل خبر