مطالعه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی اسلامی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

مطالعه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی اسلامی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

برگزیده 1 هفته قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: مطالعه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی اسلامی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

هدف پژوهش حاضر، مطالعه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی ـ اسلامی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

مشاهده متن کامل خبر