اجرای پروژه ملی یکپارچه سازی سواحل خوزستان با 70 میلیارد ریال اعتبار | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

اجرای پروژه ملی یکپارچه سازی سواحل خوزستان با 70 میلیارد ریال اعتبار

برگزیده 5 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: اجرای پروژه ملی یکپارچه سازی سواحل خوزستان با 70 میلیارد ریال اعتبار

اهواز- ایرنا- مدیرکل مهندسی سواحل وبنادر سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: طرح یکپارچه سازی سواحل(ICZM) در خوزستان با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد ریال از اعتبارات داخلی سازمان در دست اقدام است.


مشاهده متن کامل خبر