شکسن سنگین شهرداری ارومیه مقابل بانک سرمایه/ خروج از بحران شاگردان کارخانه | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

شکسن سنگین شهرداری ارومیه مقابل بانک سرمایه/ خروج از بحران شاگردان کارخانه

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: شکسن سنگین شهرداری ارومیه مقابل بانک سرمایه/ خروج از بحران شاگردان کارخانه

تیم والیبال بانک سرمایه با برد مقابل شهرداری ارومیه از بحران خارج شد.

مشاهده متن کامل خبر