مبارزه با افراطی گرایی از دریچه فرهنگ | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

مبارزه با افراطی گرایی از دریچه فرهنگ

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: مبارزه با افراطی گرایی از دریچه فرهنگ

ساری - ایرنا -چهره های دانشگاهی 10 کشور آسیای میانه و قفقاز، فرهنگ را عامل اصلی برای جلوگیری از بروز و کنترل افراط گرایی در منطقه دانستند.


مشاهده متن کامل خبر