وضعیت قرمز ذخائر آبی کشور / راهکار عبور از بحران بی‌آبی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

وضعیت قرمز ذخائر آبی کشور / راهکار عبور از بحران بی‌آبی

برگزیده 6 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: وضعیت قرمز ذخائر آبی کشور / راهکار عبور از بحران بی‌آبی

رئیس مرکز پژوهش‌های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز با اشاره به وضعیت هشدار ذخائر آبی کشور گفت: وضعیت ذخایر آبی در کشور شرایط مطلوبی ندارد.

مشاهده متن کامل خبر