شورای آموزش و پرورش تجلی مشارکت مردم و مسئولان درحوزه تعلیم و تربیت است | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

شورای آموزش و پرورش تجلی مشارکت مردم و مسئولان درحوزه تعلیم و تربیت است

برگزیده 5 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: شورای آموزش و پرورش تجلی مشارکت مردم و مسئولان درحوزه تعلیم و تربیت است

اراک - ایرنا - استاندار مرکزی گفت: شورای آموزش و پرورش از مهمترین ظرفیت های قانونی برای پیشبرد اهداف نظام آموزشی و تجلی مشارکت مردم و مسئولان درحوزه تعلیم و تربیت است.


مشاهده متن کامل خبر