800 میلیارد ریال، نیاز دانشگاه فرهنگیان برای بازسازی/وجود 20 هزار جای خالی در این دانشگاه | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

800 میلیارد ریال، نیاز دانشگاه فرهنگیان برای بازسازی/وجود 20 هزار جای خالی در این دانشگاه

برگزیده 5 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: 800 میلیارد ریال، نیاز دانشگاه فرهنگیان برای بازسازی/وجود 20 هزار جای خالی در این دانشگاه

مشهد- ایرنا- سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: این دانشگاه با یک میلیون متر مربع فضای آموزشی و اداری، 800 میلیارد ریال برای بهسازی و بازسازی این فضاها نیاز دارد.


مشاهده متن کامل خبر