قانون‌گرایی و جایگزینی مدیران نخبه به جای بازنشستگان در دور جدید مدیریت شستا | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

قانون‌گرایی و جایگزینی مدیران نخبه به جای بازنشستگان در دور جدید مدیریت شستا

برگزیده 5 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: قانون‌گرایی و جایگزینی مدیران نخبه به جای بازنشستگان در دور جدید مدیریت شستا

در دور جدید مدیریت شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، قانون گرایی و استفاده از نیروهای نخبه جوان و با انگیزه همراه با تجربه و تخصص لازم، خروج مدیران بازنشسته، انضباط مالی و نظارت مستمر با همراهی دستگاههای بازرسی و نظارتی در اولویت قرار دارد.

مشاهده متن کامل خبر