رفع موانع پیش رو تعلیم و تربیت از طریق شوراهای آموزش و پرورش امکان‌پذیر است | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

رفع موانع پیش رو تعلیم و تربیت از طریق شوراهای آموزش و پرورش امکان‌پذیر است

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: رفع موانع پیش رو تعلیم و تربیت از طریق شوراهای آموزش و پرورش امکان‌پذیر است

استاندار خراسان رضوی گفت: از طریق ظرفیت‌های شوراهای آموزش و پرورش می‌توان بسیاری از موانع پیش روی نظام تعلیم و تربیت را برداشت.

مشاهده متن کامل خبر