آشنا: شایسته نیست مجلس امید در برابر اعتراضات به حق مردم فرصت ایجاد شغل و توسعه را از کشور بگیرد | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

آشنا: شایسته نیست مجلس امید در برابر اعتراضات به حق مردم فرصت ایجاد شغل و توسعه را از کشور بگیرد

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: آشنا: شایسته نیست مجلس امید در برابر اعتراضات به حق مردم فرصت ایجاد شغل و توسعه را از کشور بگیرد

تهران - ایرنا - مشاور فرهنگی رئیس جمهوری و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: شایسته نیست مجلس امید در برابر اعتراضات به حق مردم فرصت ایجاد شغل و توسعه را از کشور بگیرد.


مشاهده متن کامل خبر