استاندار خراسان جنوبی: همه جریان های سیاسی برای حفظ و رشد نظام تلاش کنند | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

استاندار خراسان جنوبی: همه جریان های سیاسی برای حفظ و رشد نظام تلاش کنند

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: استاندار خراسان جنوبی: همه جریان های سیاسی برای حفظ و رشد نظام تلاش کنند

بیرجند - ایرنا - استاندار خراسان جنوبی گفت: مقام معظم رهبری چند سال است که از حوزه اقتصاد خارج نشده اند و باید با اتحاد از هر جریان سیاسی برای حفظ اساس و کیان نظام و رشد کشور تلاش کنیم.


مشاهده متن کامل خبر