تلگرام و سخنی صادقانه با رییس جمهور | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

تلگرام و سخنی صادقانه با رییس جمهور

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: تلگرام و سخنی صادقانه با رییس جمهور

دغدغه دکتر روحانی درباره حفظ زیرساخت کسب و کار مردم امری مهم و قابل تقدیر است؛ اما نگاهی به این دوره کوتاه فیلتر بودن تلگرام نشان می دهد که نرم افزارهای ایرانی اگر مورد توجه دولت قرار گیرند و پشتیبانی کافی دریافت کنند، می توانند سیل انبوهی از مخاطبان را جذب کنند؛ حتی اگر تلگرام فیلتر نباشد.

مشاهده متن کامل خبر