بحث ما با دنیا بر سر احترام به علوم انسانی است/علوم انسانی با پول و توصیه پیشرفت نمی کند | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

بحث ما با دنیا بر سر احترام به علوم انسانی است/علوم انسانی با پول و توصیه پیشرفت نمی کند

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری شبستان

برگزیده: بحث ما با دنیا بر سر احترام به علوم انسانی است/علوم انسانی با پول و توصیه پیشرفت نمی کند

خبرگزاری شبستان: این علوم انسانی است که می تواند سرنوشت جامعه را تغییر دهد. علوم انسانی باید جامعه را هدایت کند و همه می دانند علوم انسانی در یک پروسه و جامعه آزاد رشد می کند، در بحث و مباحثه رشد می کند.

مشاهده متن کامل خبر