درخواست از رئیس‌جمهور برای جلسه ماهیانه با برگزیدگان فارابی/صدای علوم انسانی کمتر شنیده می‌شود | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

درخواست از رئیس‌جمهور برای جلسه ماهیانه با برگزیدگان فارابی/صدای علوم انسانی کمتر شنیده می‌شود

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: درخواست از رئیس‌جمهور برای جلسه ماهیانه با برگزیدگان فارابی/صدای علوم انسانی کمتر شنیده می‌شود

میرزایی با درخواست از رئیس جمهور برای جلسه ماهیانه با برگزیدگان جشنواره فارابی گفت: صدای علوم انسانی کمتر شنیده می‌شود.

مشاهده متن کامل خبر