امیدوارم حسینی جانشین خوبی برای ناصر باشد | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

امیدوارم حسینی جانشین خوبی برای ناصر باشد

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: امیدوارم حسینی جانشین خوبی برای ناصر باشد

شفیعی افزود: من بابت مصدومیت او خیلی ناراحت شدم اما بابت شکستن رکورد خوشحال شدم

مشاهده متن کامل خبر