چگونه بر شوک فرهنگی مهاجرت غلبه کنیم؟ | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

چگونه بر شوک فرهنگی مهاجرت غلبه کنیم؟

دانش 3 روز قبل

دنیای فناوری ... زومیت

دانش: چگونه بر شوک فرهنگی مهاجرت غلبه کنیم؟

چگونه بر شوک فرهنگی مهاجرت غلبه کنیم؟

شوک فرهنگی پدید‌ه‌ای است که اغلب افراد پس از مهاجرت و مواجهه با فرهنگ و محیطی جدید به دلیل تضادهای موجود به آن دچار می‌شوند. 

مشاهده متن کامل خبر