صدورپروانه ساختمانی در تابستان 9.9 درصد افزایش یافت | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

صدورپروانه ساختمانی در تابستان 9.9 درصد افزایش یافت

خبرگزاری فارس ... اخبار اقتصادی

اقتصاد و بازار: صدورپروانه ساختمانی در تابستان 9.9 درصد افزایش یافت

مرکز آمار ایران از افزایش ٩,٩ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و‌٦.٤ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در فصل تابستان ٩٦ نسبت به فصل تابستان ٩٥ خبر داد.

مشاهده متن کامل خبر