حفظ خط تماس و تحمیل اراده با دیپلماسی برجام | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

حفظ خط تماس و تحمیل اراده با دیپلماسی برجام

جامعه 3 روز قبل

خبرگزاری فارس ... فضای مجازی

جامعه: حفظ خط تماس و تحمیل اراده با دیپلماسی برجام

راهبردهای آمریکا همگی بر این سیاست که با حفظ خط تماس همراه با قلدری، انتظارات خود را بر ایران تحمیل کنید تأکید داشته و مدعی هستند که نه‌تنها باید برجام به‌عنوان خط تماس حفظ شود بلکه نباید پایان مسیر دیپلماتیک با ایران باشد.

مشاهده متن کامل خبر