چرا معماران طراحان تجربه کاربری چیره‌دستی می‌شوند | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

چرا معماران طراحان تجربه کاربری چیره‌دستی می‌شوند

دانش 1 هفته قبل

دنیای فناوری ... زومیت

دانش: چرا معماران طراحان تجربه کاربری چیره‌دستی می‌شوند

چرا معماران طراحان تجربه کاربری چیره‌دستی می‌شوند

طراحی تجربه کاربری بیش از هر چیز به ذکاوت فنی و شناختی عمیق از خواسته‌های کاربر نیاز دارد؛ درست همان چیزهایی که یک معمار هیچ‌گاه با آن‌ها بیگانه نبوده است.

مشاهده متن کامل خبر