محروم کردن مردم مناطق محروم از درآمد مشروع با یک تصمیم اشتباه | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

محروم کردن مردم مناطق محروم از درآمد مشروع با یک تصمیم اشتباه

برگزیده 1 هفته قبل

خبرگزاری تسنیم ... یادداشت خبری

برگزیده: محروم کردن مردم مناطق محروم از درآمد مشروع با یک تصمیم اشتباه

دستور توقف صدور پروانه بهره‌برداری برای خانه‌‌مسافرها از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمی در جهت مخالف با اشتغالزایی و به معنای محروم کردن مردم بومی مناطق مسافرپذیر از درآمد شفاف و قانونی است.

مشاهده متن کامل خبر