اقدامی عاجل برای رواج زیرپوستی پیام‌رسانهای خارجی در مدارس کنید | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

اقدامی عاجل برای رواج زیرپوستی پیام‌رسانهای خارجی در مدارس کنید

جامعه 5 روز قبل

خبرگزاری تسنیم ... اجتماعی

جامعه: اقدامی عاجل برای رواج زیرپوستی پیام‌رسانهای خارجی در مدارس کنید

در بخشی از بیانیه جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک درباره لزوم تقویت پیام‎رسانهای بومی آمده است: عدم مواجهه عزتمدارانه با پیام‌رسانهای خارجی برای رعایت قوانین کشور و رواج زیرپوستی آنها در مدارس بسیار نگران کننده است.

مشاهده متن کامل خبر