11 سپتامبر چه تغییری در زندگی مسلمانان ایجاد کرد؟ | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

11 سپتامبر چه تغییری در زندگی مسلمانان ایجاد کرد؟

فرهنگ و هنر 1 هفته قبل

خبرگزاری تسنیم ... فرهنگی

فرهنگ و هنر: 11 سپتامبر چه تغییری در زندگی مسلمانان ایجاد کرد؟

«در تنگنای بیم و امید» با نگاهی پژوهشی به زندگی مهاجران مسلمان در کانادا از سوی نشر نی منتشر شد.

مشاهده متن کامل خبر