قاسمی قهرمانی پاراوزنه برداران کشور را تبریک گفت | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

قاسمی قهرمانی پاراوزنه برداران کشور را تبریک گفت

سیاست 3 روز قبل

خبرگزاری فارس ... اخبار سیاست خارجی

سیاست: قاسمی قهرمانی پاراوزنه برداران کشور را تبریک گفت

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در پیامی قهرمانی پاراوزنه برداران کشور در مسابقات جهانی را به این پهلوانان و مردم ورزش دوست و قدرشناس ایران تبریک گفت.

مشاهده متن کامل خبر