سخنگوی وزارت خارجه قهرمانی تیم پاراوزنه برداری ایران در مسابقات جهانی را تبریک گفت | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

سخنگوی وزارت خارجه قهرمانی تیم پاراوزنه برداری ایران در مسابقات جهانی را تبریک گفت

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: سخنگوی وزارت خارجه قهرمانی تیم پاراوزنه برداری ایران در مسابقات جهانی را تبریک گفت

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، درپیامی به پاراوزنه برداران کشور،موفقیت اخیر آنها در مسابقات جهانی پاراوزنه برداری مکزیکوسیتی را تبریک گفت .

مشاهده متن کامل خبر