نحوه تهیه گزارش‌های شش‌ماهه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره روند اجرای برجام / بازدید از سایت نطنز در برنامه هفته آینده کمیسیون | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

نحوه تهیه گزارش‌های شش‌ماهه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره روند اجرای برجام / بازدید از سایت نطنز در برنامه هفته آینده کمیسیون

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: نحوه تهیه گزارش‌های شش‌ماهه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره روند اجرای برجام / بازدید از سایت نطنز در برنامه هفته آینده کمیسیون

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تشریح روند تهیه گزارش‌های شش‌ماهه این کمیسیون درباره روند اجرای برجام پرداخت.

مشاهده متن کامل خبر