سفیر ایران با مدیر کل رادیو و تلویزیون دولتی ساحل عاج دیدار کرد | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

سفیر ایران با مدیر کل رادیو و تلویزیون دولتی ساحل عاج دیدار کرد

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: سفیر ایران با مدیر کل رادیو و تلویزیون دولتی ساحل عاج دیدار کرد

سفیر جمهوری اسلامی ایران درساحل عاج ،با هدف توسعه مناسبات دوجانبه ایران و ساحل عاج در زمینه تلویزیونی و رادیویی با باکایوکو مدیر کل رادیو و تلویزیون ساحل عاج (آر. تی. ای) ملاقات کرد.

مشاهده متن کامل خبر