پهپادی که به کارمندان می‌گوید کار نکنید! | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

پهپادی که به کارمندان می‌گوید کار نکنید!

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: پهپادی که به کارمندان می‌گوید کار نکنید!

کارمندان ژاپنی بیش از حد اضافه کاری می‌کنند و این تبدیل به یک معضل اجتماعی در این کشور شده و با طراحی "پهپاد غرغرویی" که به تازگی طراحی شده ممکن است این مشکل سر و سامان یابد.

مشاهده متن کامل خبر