نمازگزاران اردبیلی از مردم فلسطین حمایت کردند | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

نمازگزاران اردبیلی از مردم فلسطین حمایت کردند

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: نمازگزاران اردبیلی از مردم فلسطین حمایت کردند

با برگزاری راهپیمایی، نمازگزاران اردبیلی از مردم فلسطین حمایت کردند.

مشاهده متن کامل خبر