احمد توکلی: بازبینی قانون رسیدگی به دارایی مقامات ضروری است | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

احمد توکلی: بازبینی قانون رسیدگی به دارایی مقامات ضروری است

برگزیده 5 روز قبل

خبرگزاری تسنیم ... رسانه ها

برگزیده: احمد توکلی: بازبینی قانون رسیدگی به دارایی مقامات ضروری است

قانون اساسی خودش تکلیف را روشن کرده و اموال افرد نام برده شده در اصل 142 قانون اساسی اعم از رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت باید به رئیس قوه قضائیه اعلام شود.

مشاهده متن کامل خبر