فریاد تظلم خواهی مردم استان اردبیل با شعار «مرگ بر اسرائیل» | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

فریاد تظلم خواهی مردم استان اردبیل با شعار «مرگ بر اسرائیل»

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری شبستان

برگزیده: فریاد تظلم خواهی مردم استان اردبیل با شعار «مرگ بر اسرائیل»

خبرگزاری شبستان: مردم استان اردبیل با فریاد تظلم خواهی ملت فلسطین شعار «مرگ بر اسرائیل» را بلندتر سر دادند.

مشاهده متن کامل خبر