هدف از انتخاب قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی ایجاد حاشیه امنیت برای این رژیم اشغالگر است | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

هدف از انتخاب قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی ایجاد حاشیه امنیت برای این رژیم اشغالگر است

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: هدف از انتخاب قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی ایجاد حاشیه امنیت برای این رژیم اشغالگر است

سبزوار- ایرنا- امام جمعه سبزوار افزود: توطئه انتخاب قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، توطئه دیگر امریکا پس از شکست داعش است که با هدف ایجاد حاشیه امنیت برای این رژیم اشغالگر مطرح شده است.


مشاهده متن کامل خبر