ضمانت‌نامه‌های طرح های مصوب سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۳ میلیارد دلار صادر شده است | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

ضمانت‌نامه‌های طرح های مصوب سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۳ میلیارد دلار صادر شده است

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: ضمانت‌نامه‌های طرح های مصوب سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۳ میلیارد دلار صادر شده است

گزارش دستگاه های اجرایی در خصوص عملکرد 100 روز نخست دولت دوازدهم، سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران نیز به عنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستاوردهای خود در این صد روزه را ارائه داد.

مشاهده متن کامل خبر