مهلت سه‌روزه کارفرمایان برای اعلام حوادث کار | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

مهلت سه‌روزه کارفرمایان برای اعلام حوادث کار

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: مهلت سه‌روزه کارفرمایان برای اعلام حوادث کار

براساس ماده ٦٥ قانون تأمین‌اجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت‌ حادثه دیده انجام دهد و مراتب را ظرف ٣ روز اداری از تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به شعبه سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع دهد.

مشاهده متن کامل خبر