شماری از کارگران پیمانکاری بندرامام خواستار عدالت مزدی شدند | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

شماری از کارگران پیمانکاری بندرامام خواستار عدالت مزدی شدند

برگزیده 5 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: شماری از کارگران پیمانکاری بندرامام خواستار عدالت مزدی شدند

در ادامه پیگیری‌های صنفی شماری از کارگران قراردادی شاغل در واحدهای پتروشیمی بندر‌امام برای دستیابی به مزد برابر، این‌بار جمعی از کارگران پیمانکاری شاغل در این منطقه خواستار برخورداری از عدالت مزدی شدند.

مشاهده متن کامل خبر