توضیح اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان درخصوص برگزاری یک برنامه غیرفرهنگی در کاشان | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

توضیح اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان درخصوص برگزاری یک برنامه غیرفرهنگی در کاشان

برگزیده 5 روز قبل

خبرگزاری شبستان

برگزیده: توضیح اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان درخصوص برگزاری یک برنامه غیرفرهنگی در کاشان

خبرگزاری شبستان: نظربه برگزاری برنامه ای غیرفرهنگی درکاشان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در این خصوص توضیحی را منتشر کرد.

مشاهده متن کامل خبر