سازمان پزشکی قانونی اسامی ۳۵۷ نفر از جانباختگان زلزله کرمانشاه را اعلام کرد | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

سازمان پزشکی قانونی اسامی ۳۵۷ نفر از جانباختگان زلزله کرمانشاه را اعلام کرد

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: سازمان پزشکی قانونی اسامی ۳۵۷ نفر از جانباختگان زلزله کرمانشاه را اعلام کرد

اسامی ۳۵۷ نفر از جانباختگان زلزله استان کرمانشاه اعلام شد.

مشاهده متن کامل خبر