انجام 50 میلیون دقیقه مکالمه در ایام اربعین حسینی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

انجام 50 میلیون دقیقه مکالمه در ایام اربعین حسینی

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: انجام 50 میلیون دقیقه مکالمه در ایام اربعین حسینی

اسماعیل رادکانی گفت: در ایام اربعین حسینی 50 میلیون دقیقه مکالمه انجام شده است.

مشاهده متن کامل خبر