سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تبین نیاز دارد | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تبین نیاز دارد

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تبین نیاز دارد

خمین - ایرنا - مدیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از مرحله تدوین و ترویج رسیده و به تبین نیاز دارد تا تاثیرات آن در آموزش و پرورش مشخص شود.


مشاهده متن کامل خبر