یادداشت ضرغامی درباره یک عکس خاص از زلزله | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

یادداشت ضرغامی درباره یک عکس خاص از زلزله

برگزیده 6 روز قبل

خبرگزاری تسنیم ... رسانه ها

برگزیده: یادداشت ضرغامی درباره یک عکس خاص از زلزله

عزت الله ضرغامی نوشت: از ضعفهای بزرگ سیستم امدادی کشور در حوادثی از این قبیل مشکل نظام توزیع است. این ضعف در یکی دو روز اول خیلی جدی ظهور و بروز پیدا میکند.

مشاهده متن کامل خبر