تشکیل کارگروه ویژه در دفتر جلیلی برای بررسی درباره محصولات تراریخته | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

تشکیل کارگروه ویژه در دفتر جلیلی برای بررسی درباره محصولات تراریخته

سیاست 4 روز قبل

خبرگزاری تسنیم ... سیاسی

سیاست: تشکیل کارگروه ویژه در دفتر جلیلی برای بررسی درباره محصولات تراریخته

کارگروه ویژه در دفتر سعید جلیلی برای بررسی درباره محصولات تراریخته تشکیل شد.

مشاهده متن کامل خبر